ماژول سفارشی حمل

 با قابلیت محاسبه حمل در فایرنت، توسعه​ دهنده وب​سایت شما می​تواند یک ماژول حمل سفارشی ایجاد نماید که با ارائه ابزارهای دقیق، هزینه حمل را در واسط کاربری سفارشی خودتان محاسبه نماید. شما می​توانید هزینه حمل محصولات را بر اساس وزن و مکان ارسال مشخص نمایید.

محاسبه آنلاین حمل

هنگام ارسال محصول با هر شرکت حمل، باید بتوانید هزینه ​ها را براساس شاخص​ه ای آن شرکت محاسبه کنید. فایرنت به شما اجازه می​دهد برای هر شرکت یک ماژول حمل ایجاد نموده و هزینه​ ها ی بروز را گرفته و محاسبات مخصوص آن شرکت را انجام دهید.