سایت نی نی فامیلی سایتی کامل برای خرید هر آنچه که برای کودک و نوزاد مورد نیاز است.
این وب سایت دارای قابلیت فروش آنلاین میباشد 
در طراحی این سایت از ابزار های قدرتمند فایرنت و تکنولوژی روز دنیا برای ساخت آن بهره گرفته شده است.