فروشگاه دوبی‌سل، محلی است برای تأمین تجهیزات تمامی ورزش های مرتبط با طبیعت. با افزایش گرایش مردم به سمت کوهنوردی و طبیعت گردی و همچنین تنوع بسیار زیاد این محصولات، نوعی سردرگمی بین تازه واردان به وجود می آید. این سردرگمی معمولا به ضرر خریداران تجهیزات تمام می شود. چرا که آنها نمی دانند چه تجهیزاتی، چه برندی و با چه قیمتی مناسب کارشان است. در این جو سردرگمی متأسفانه عده ای هم هستند که از عدم آگاهی تازه واردان سوءاستفاده می کنند.

به همین دلیل یکی از شاخه های فعالیت دوبی‌سل متناسب با نیاز جامعه، در زمینه فروش تجهیزات کوهنوردی و طبیعت گردی ایجاد گردید. اما چرا به صورت یک فروشگاه اینترنتی؟! فروشگاه های اینترنتی نسل جدیدی از مدل های کسب و کار در جهان امروز هستند که به سرعت در حال گسترش در تمامی سطوح جوامع بوده و رفته رفته جایگزین فروش سنتی می شوند. دلیل این اتفاق این است که فروش اینترنتی شرایط را هم برای مشتریان و هم برای فروشندگان بسیار مناسب تر کرده و به نوعی یک فرآیند فروش برد-برد به حساب می آید.