این پرتال فرآیند ثبت نام و انتخاب واحد و پرداخت شهریه را به صورت آنلاین انجام می دهد و سیستم اتوماسیون مکاتبات داخلی بین استاد -دانشجو و مدیران را نیز از طریق این پرتال قابل انجام است