در سال 1395 پرتال فروش جین وست تحت عنوان بانی مد را اندازی گردید.
جین وست یکی از کسب و کارهای موفق و خوب در حوزه پوشاک می‌باشد.