وب سایتی برای خرید الکترونیک محصولات آرایشی,عطرو...می باشد. که با استفاده از ابزارهای قدرتمند Kentico طراحی گردیده است.