به بها یک فروشگاه الکترونیکی B2C است که کالاهای متنوعی را به مشتریان ارائه میدهد. به بها از سال 93 را اندازی شد.