بیش از یک میلیارد سایت در جهان

بیش از یک میلیارد سایت در جهان

ایتنا- بیش از سه میلیارد نفر در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند و اقتصاد اینترنت تبدیل به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا شده است.