هرگز کار یک نفر بر روی کار دیگری Overwrite نخواهد شد

با امکان قفل کردن محتوا، نگران این نباشید که کار یک نفر بر روی کار دیگری Overwrite شود. هرکاربر می​تواند سند خود را Check Out کند که این باعث قفل شدن سند می ​شود و کاربران دیگر زمانی می ​توانند تغییرات خود را اعمال کنند که سند Check in  شده باشد.

بررسی کامل فرآیند از آغاز تا پایان

در طول فرآیند گردش کار کاربران می​ توانند نگاه کاملی به وضعیت اسناد خود داشته باشند. مدیران محتوا می​توانند تاریخچه کامل نسخه​ های یک سند و همچنین چگونگی فرآیند آن را ببینند.

تعریف و سفارشی سازی قوانین

با استفاده از گردش کار استاندارد فایرنت شما می​ توانید برای هر سند بی​نهایت مرحله تعریف کنید. گام های تعریف شده بااستفاده از واسط کاربری مبتنی بر مرورگر ویرایش می ​شوند.

دریافت پیام اطلاع رسانی درهر مرحله از فرآیند

زمانی که یک مرحله کامل می​ شود، به ​طور خودکار فرآیند یک پیام در قالب ایمیل (یا SMS) برای کاربر مرحله بعد ارسال می​کند که فرآیند منتظر یک عملیات او می ​باشد.

زمانی که گردش کار استاندارد کافی نیست

برای پروژه ​های بزرگ فایرنت گردش​کار پیشرفته را تولید کرده است. هشدارهای خودکار، Action​های زمانبندی شده، طراحی گردش کار بصری (Visual Workflow Designer) کامل و قدرتمند و بسیاری امکانات پیشرفته که به شما کمک می​ کند تا پروژه خود را توسعه دهید.