کتابخانه رسانه ها

با استفاده از فایرنت شما می​ توانید چندین کتابخانه رسانه ​ای برای عکس ها، ویدیو​ها، فایل های صوتی، PDFها، pptها، فلش و یا حتی برای برنامه ​های سیلورلایت ایجاد کنید. می​ توانید فایل ​ها را در یک متن وارد نمایید و یا بصورت گالری نمایش دهید. محتوای کتابخانه رسانه​ای شما می​ تواند بوسیله یک بازدید کننده معمولی، یک عضو سایت و یا یک گروه از اعضاء بارگذاری شود.