ویرایشگر تصویر

فایرنت یک ویرایشگر تصویر کاملا مبتنی بر وب دارد که شما می​ توانید تمامی فرمت های تصاویر مبتنی بر وب را ویرایش نمایید. شما می​ توانید فقط با استفاده از یک مرورگر و بدون نیاز به نرم ​افزار دیگری، تغییر اندازه، چرخاندن، سیاه سفید کردن تصاویر را انجام دهید.