نسخه گذاری و آرشیو

پشتیبانی از نسخه​ گذاری (Versioning)  در فایرنت اطمینان خاطری هست که همه نسخه​ های گذشته از یک محتوا در دسترس هستند. وقتی شما می ​خواهید یک سند را تغییر دهید، به طور خودکار یک نسخه جدید از آن سند ایجاد می ​شود. شما می ​توانید نسخه ​ها را باهم مقایسه کنید و در صورت لزوم یک نسخه را برگردانید. همچنین اسنادی که انتشار یافته و آرشیو شده​ اند، برای استفاده ​های بعدی قابل دسترس می ​باشند.  

برگشتن به نسخه قبل با یک کلیک

این امکان به شما کمک می​ کند به سادگی و از طریق یک دکمه نسخه قبلی یک سند را برگردانید. اگر سند در یک گردش​کار استفاده می​ شود بعد از برگردانده شدن مجددا باید تایید شود.

پیگیری آنچه که در گذشته انتشار داده اید

زمانی که شما دکمه ذخیره را می ​زنید یک نسخه جدید از یک سند بطور خودکار ساخته می​ شود. نسخه ​های قبلی در دسترس مدیر محتوا است. در هر نسخه می​توانید ببینید:
  • چه زمان و چه کسی تغییرات را انجام داده است
  • نظر ویرایشگر بروی تغییرات چه بوده است
  •  شماره نسخه
  • شماره نسخه می​ تواند دستی وارد شود و یا اینکه با استفاده از CMS نسخه ​ها را در دو نوع نسخه​ های اصلی برای نسخه ​ای منتشر شده  و نسخه​ های فرعی برای تغییرات تعریف کرد.

سطل بازیافت

در فایرنت هیچ نگرانی بابت از بین رفتن اسناد وجود ندارد، تمامی اسناد حذف شده در سطل بازیافت قرار می ​گیرند و براحتی می​تواند آنها را بازیافت کرد.

مقایسه پهلو به پهلو نسخه ها

 یکی از مهمترین ویژگی​ های نسخه ​گذاری مقایسه پهلو به پهلو نسخه ​ها است. با استفاده از این ویژگی شما می توانید:
  • ببینید دقیقا کدام قسمت از نوشته​ ها تغییر پیدا کرده است
  • براحتی بین نسخه ​های مقایسه شده سوئیچ کنید
  • برگشتن به نسخه ​های قبلی از طریق پنجره مقایسه پهلو به پهلو