مدیریت چندین سایت

گاهی کار شما ایجاد می​ کند چندین سایت داشته باشید، و مهم تر اینکه بخواهید از محتوای هر سایت در سایت​ های دیگر استفاده کنید. اگر ابزار مناسب را نداشته باشید ممکن است مدیریت چند سایت همزمان، شما را ناامید کند. برخلاف سایر راهکارها فایرنت برای مدیریت چندین سایت طراحی شده است، از ابتدایی​ ترین شکل ها تا پیشرفته​ ترین سناریوها در فایرنت قابل انجام است.