مدیریت اسناد

مدیریت اسناد داخلی فایرنت این امکان را به شما می​ دهد تا خیلی ساده فایل های خود را سازماندهی کنید، آنها را در اختیار کاربران دیگر قراردهید و امکان جستجو را برروی آنها داشته باشید.