محتوای چند زبانه

در یک کسب ​و​کار جدید داشتن یک وب سایت به چندین زبان مختلف شرط اول رشد کردن آن کسب​ وکار است. فایرنت به شما اجازه می​دهد به سادگی هر تعداد زبان به سایت خود اضافه کنید، فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، چینی فرقی نمی​کند.