صفحات و اسناد سفارشی

با فایرنت به یک سری صفحات از پیش تعریف شده محدود نمی ​شوید و می​ توانید انواع سندها را با فیلدهای اطلاعاتی که می​ خواهید بسازید. ساختار فایرنت به شما اجازه می​ دهد که محتوا (داده) و طراحی را از هم جدا کنید و این امکان را به شما می​ دهد که محتوا را در بخش های دیگر سایت و یا حتی در سایر سایت ها با طراحی​ های متفاوت استفاده نمایید.