جداول سفارشی

زمانی که شما می​ خواهید ماژولی برای خودتان تولید نموده یا اینکه راهی می​ خواهید که اطلاعات Drop Down List خود را ویرایش کنید می​توانید از Custom Table استفاده نمایید. Custom Table به شما اجازه می​ دهد بدون برنامه نویسی و با استفاده از یک واسط کاربری تحت وب جداول بانک اطلاعاتی خودتان را تولید کنید.