یکپارچه با Visual Studio

اگر شما با Visual Studio آشنا هستید براحتی می‌توانید فایرنت را در محیط Visual Studio باز کرده و پروژه خود را توسعه داده، نسخه‌گذاری کرده و دیباگ کنید.  

یکپارچه با Visual Studio

فایرنت با Visual Studio Tool Box و Intellisense آن یکپارچه است و از قالب های Visual Studio مانند Page Template, Master Page, WebPart & Widgets, Form Controls, Filter Controls, in line Controls  و User Controls بهره‌ می‌برد.