یکپارچه با Visual Studio

اگر شما با Visual Studio آشنا هستید براحتی می‌توانید فایرنت را در محیط Visual Studio باز کرده و پروژه خود را توسعه داده، نسخه‌گذاری کرده و دیباگ کنید.