توسعه پذیری و API

فایرنت روش‌ها و ویژگی‌های زیادی را برای تولید، سفارشی‌سازی و بهبود یک نرم‌افزار در بستر استاندارد در اختیار شما می‌گذارد. با API های فایرنت شما می‌توانید وب‌پارت ها، ماژول ها، Providers ,  event handlers  و سایر نیازمندی های خاص خود را بسازید.