یک پروژه استاندارد ASP.NET

فایرنت یک پروژه نرم‌افزار استاندارد با ASP.NET و بانک‌اطلاعاتی Microsoft SQL Server  است. یعنی شما براحتی می‌توانید آن‌را در Visual Studio باز کنید و با استفاده از یک Source Control مانند TFS آن را نسخه گذاری و مدیریت نمایید.
 

توسعه آسان

فایرنت تکنولوژی های استاندارد ساخته شده است، بنابراین تولید، استقرار و پشتیبانی بر روی سرورها را ساده می‌کند.

امکان استقرار تدریجی پروژه ها بوسیله دو راهکار

  1.  Import/Export
  2.  Synchronization