مشتریان تان همیشه دوست دارند چیزی را رایگان از شما بگیرند و دوست دارند که آن چیز پول باشد، ولی باید برای این برنامه ریزی کرد. پیشنهاد Y بخرید، X تخفیف بگیرید مشتریان را جذب می​ کند، فروش را افزایش می​ دهد، حس وفاداری مشتری را بالا می​ برد و برند شما بیشتر مطرح می​شود. درراهکار تجارت الکترونیک فایرنت Y بخرید، X تخفیف بگیرید وجود دارد و ایجاد این مدل تخفیف​ ها بسیار آسان است. می​ توانید تعداد مشتریان خود را افزایش دهید و فروش خود را افزون کنید.