راهکار تجارت الکترونیک فایرنت اجازه می ​دهد شما نیازمندی​های خاص برای هر گونه محصول  مانند رنگ، اندازه، مدل و ... تعریف شود.