با اعمال تخفیف​ ها و تبلیغات مناسب، بدون اینکه ضرری متوجه شما بشود می​ توانید پیشنهاد​های قیمتی خوبی به مشتریانتان بدهید. راهکار تجارت الکترونیک فایرنت این امکان را به شما می ​دهد که انواع تخفیفات خودتان را ایجاد و مدیریت نمایید و آنها را برای افزایش خرید مشتری، سفارشات بزرگتر، فروش بیشتر و متقابلا درآمد بیشتر تکرار نمایید.