ویژگی ها

 • صفحات و اسناد خود را بدون نیاز به برنامه نویسی بسازید
 • می​ توانید فرم های خود را بدون نیاز به کد نوشتن طراحی کنید، Data typeها مانند (short text, long text, integer, decimal, Boolean, file, date-time​)  و Filed typeها مانند (textbox HTML editor, checkbox or checkbox list, radio buttons, file upload, drop-down list, date-time picker) و ابزارهای ساده و پیشرفته دیگر به شما کمک خواهند کرد تا برای ورود اطلاعات فرم های خود را بسازید. جالب اینجاست که اگر شما بخواهید قوانین پیشرفته برای داده ​های جدید داشته باشید می توانید Files Type های جدیدی تولید کنید. همچنین چیدمان و قالب فرم​ها قابل طراحی هستند.
 • محتوا ذخیره شده دارای ساختاری است که می​ توانید در شکل​های مختلف از آن استفاده کرده وآن را نمایش دهید.
 • ذخیره شدن محتوا در جدول استاندارد در بانک اطلاعاتی: هنگام ساختن هرنوع سند همزمان جدول مخصوص به آن سند در بانک اطلاعاتی ساخته می ​شود، این معماری برتری های زیادی نسبت به ذخیره سازی مبتنی بر XML دارد
  • کارایی بالا بواسطه ایندکس کردن و بهینه کردن کارایی بانک اطلاعاتی
  • ثبات و پایداری اطلاعات
  • Queryهای ساده برای استفاده از اطلاعات
  • یکپارچه ​سازی آسان