استقرار دقیقه به دقیقه اجزا سایت

شما می ​توانید قالبهای سایت خودتان را ایجاد زمانی که نیاز دارید آنها را بر روی سایت و یا جزئی از سایت دیگری استقرار دهید. قالب​ های ساختار سایت، طراحی، محتوای از پیش ​تعریف شده، و دیگر نیازمندی​ های مورد نیاز وب سایت می ​باشند.

خیلی ساده محتوا، کد و اطلاعات کاربری را به اشتراک بگذارید

 با حفظ نام تجاری و تمامی ویژگی​های هر سایت، براحتی می​توانید محتوا، کد و یا طراحی سایت​ها را به اشتراک بگذارید و با یک کلمه کاربری و رمز عبور واحد، تمامی سایت ​ها را مدیریت نمایید.

محیط های چندگانه

فایرنت به شما اجازه می​دهد با یک بار نصب و بر روی یک نسخه چندین وب سایت برای مشتریان گوناگون راه اندازی کنید.

مدیریت سایت

مدیریت تمامی وب​سایت​ ها از طریق یک واسط کاربری امکان​پذیر است.