ویژگی ها

  • فیلدهای کاملا سفارشی: تکنولوژی Custom Table مانند Document Type است و اجازه می​ دهد شما از طریق یک مرورگر وب براحتی یک جدول جدید در بانک اطلاعاتی خودتان بسازید. انواع Data type مانند (short text, long text, integer, decimal, Boolean, file, date-time​)  و انواع Filed typeها مانند (textbox HTML editor, checkbox or checkbox list, radio buttons, file upload, drop-down list, date-time picker) به شما کمک می​ کنند جدول خود را طراحی نمایید.
  • وقتی یک Custom Table می​ سازید می​ توانید اجازه دهید کاربران در آن اطلاعات را وارد نمایند.
  •  شما می​ توانید سطوح دسترسی را بر روی Custom Table خودتان تعریف نمایید.