یکپارچه با Visual Studio

فایرنت با Visual Studio Tool Box و Intellisense آن یکپارچه است و از قالب های Visual Studio مانند Page Template, Master Page, WebPart & Widgets, Form Controls, Filter Controls, in line Controls  و User Controls بهره‌ می‌برد.