ابزار افزایش فروش ساده

مثل سایر راهکارهای فایرنت، واسط کاربری تجارت الکترونیکی بسیار ساده و بصری طراحی شده است. بطوریکه شما می ​توانید فروش و وفاداری مشتریانتان را افزایش دهید.

تخفیف هدفمند

فایرنت نه تنها کمک می​ کند به شما که با خرید بیشتر X، تخفیف Y را رایگان به مشتریانتان بدهید. بلکه بوسیله ابزار ایجاد​کننده کوپن و توزیع آسان آن، می​ توانید به گروه مشخصی از مشتریانتان که مورد هدف شما هستند تخفیفات خاص دهید. پیشنهاد مناسب، وفاداری برند و تجربه مشتری را بهبود می​ بخشد، که اینها باارزش ترین دارایی ​های شما هستند.

مشتریان شما، تخفیف های شما

فروش بیشتر با چند خرید، مانند 3 عدد بخرید این مقدار ارزانتر می​ شود، یا یکی بخرید یکی دیگر را نصفه قیمت ببرید، یا می​تواند یک​سری خریدهای خاص مطرح شود، برای مثال یک تیشرت بخرید یک جوراب رایگان بردارید. همچنین بسادگی می​توانید مدت زمان پیشنهاد را مشخص کنید، شروع و پایان بصورت خودکار انجام می​شود و می​توانید تعیین کنید در هر سفارش چند بار این پیشنهاد می​تواند اعمال گردد.